الک ویبراتور بادی

 

این مدل الک جهت غربالگری رنگهای جمع آوری شده از سایکلون ها و الک نمودن مجدد رنگهای نو مورد استفاده قرار می گیرند . و در دو مدل دستی و اتوماتیک

موجود می باشند .

 

 

                                   الک ویبرتور بادی دستی                                                                                          الک ویبراتور بادی اتوماتیک

 

تولید کننده خط رنگ الکترو استاتیک, سازنده خط رنگ الکترو استاتیک, واردکننده خط رنگ الکترو استاتیک, تولید کننده کوره پخت ,سازنده کوره پخت ,وارد کننده کوره پخت ,تولید کننده سیستم شستشو قطعات,سازنده سیستم شستشو قطعات,وارد کننده سیستم شستشو قطعات,تولید کننده دستگاه پاشش رنگ ,سازنده دستگاه پاشش رنگ ,وارد کننده دستگاه پاشش رنگ ,تولید کننده کانوایر هوایی,سازنده کانوایر هوایی,وارد کننده کانوایر هوایی,تولید کننده کابین و سایکلون خط رنگ,سازنده کابین و سایکلون خط رنگ,وارد کننده کابین و سایکلون خط رنگ