سیستم شستشو تونلی

 

 سیستم های شستشو جهت چربی گیری و زیرسازی قطعات همراه با موادی مانند چربیگیر و فسفاته به کار می روند در سیستم شستشو تونلی

ابتدا مواد داخل مخازن به حرارت مورد نیاز رسیده و سپس به وسیله نازل ها با فشار به سمت قطعاتی که در حال عبور از تونل هستند

اسپری می شوند و باعث شستشو و چربی زدایی قطعه میگردند .

 

 


    

 

تولید کننده خط رنگ الکترو استاتیک, سازنده خط رنگ الکترو استاتیک, واردکننده خط رنگ الکترو استاتیک, تولید کننده کوره پخت ,سازنده کوره پخت ,وارد کننده کوره پخت ,تولید کننده سیستم شستشو قطعات,سازنده سیستم شستشو قطعات,وارد کننده سیستم شستشو قطعات,تولید کننده دستگاه پاشش رنگ ,سازنده دستگاه پاشش رنگ ,وارد کننده دستگاه پاشش رنگ ,تولید کننده کانوایر هوایی,سازنده کانوایر هوایی,وارد کننده کانوایر هوایی,تولید کننده کابین و سایکلون خط رنگ,سازنده کابین و سایکلون خط رنگ,وارد کننده کابین و سایکلون خط رنگ