مونوسایکلون

 

ز مزاياي مهم رنگ های پودري كه همواره مورد تاکید سازندگان آن نیز بوده است ، امكان بازیافت رنگ و استفاده مجدد از
آن میباشد. با گسترش فن آوری و گذشت زمان همواره سعی بر استفاده كامل از تكنولوژی در جهت بهينه سازي سيستم
و ارتقاء آن بوده است. با توجه به شرايط اقتصادي و هزينه بالاي مواد اوليه از جمله رنگ، لزوما جايگزيني
سیستمهایی با كارايي و بازيافت بهتر در خطوط رنگ احساس میشود که در این
مورد ،سیستم های بازيافت مونوسايكلون که يكي از جديدترين فن آوريهاي ایده آل در خطوط  تک و همچنین چند رنگ است بسیار حائز اهمیت است.
 اساس كار این سيستم مبني بر جداسازي و فيلتراسيون دانه هاي رنگ
میباشد، به اینصورت که پس از پاشش رنگ در داخل كابين رنگ ، ذرات معلق و ذرات رنگ به جا مانده كه بر روي قطعه
قرار نگرفته اند از طريق كانال متصل به كابين ،مكش شده و پس از فیلتر در  داخل سیستم  با رعایت
استانداردهاي مورد نظر در محفظه رنگ قرار مي گيرند که رنگ انبار شده در محفظه رنگ مجددا قابل استفاده
و بازگشت به سيستم مي باشد .در این سیستم ها فیلترهایی از جنس سنترلاملا یا کاتریجی برای بازیافت پودر زنگ استفاده شده است.

 

تولید کننده خط رنگ الکترو استاتیک, سازنده خط رنگ الکترو استاتیک, واردکننده خط رنگ الکترو استاتیک, تولید کننده کوره پخت ,سازنده کوره پخت ,وارد کننده کوره پخت ,تولید کننده سیستم شستشو قطعات,سازنده سیستم شستشو قطعات,وارد کننده سیستم شستشو قطعات,تولید کننده دستگاه پاشش رنگ ,سازنده دستگاه پاشش رنگ ,وارد کننده دستگاه پاشش رنگ ,تولید کننده کانوایر هوایی,سازنده کانوایر هوایی,وارد کننده کانوایر هوایی,تولید کننده کابین و سایکلون خط رنگ,سازنده کابین و سایکلون خط رنگ,وارد کننده کابین و سایکلون خط رنگ