مخزن رنگ اتوماتیک

مخزن اتوماتیک در کابین های اتوماتیک یا ربات خور بکار می رود که با اتصال این محصول به رسیب رکیتور (ربات ها) رنگ به صورت خودکار به سمت گان های پاشش اتوماتیک انتقال یافته و عمل پاشش رنگ انجام میشود . و با توجه به ابعادی که دارد مقدار زیادی رنگ را در خود جای می دهد .

ابعاد محصول : 400*600 میلیمتر

 

 

 

 

تولید کننده خط رنگ الکترو استاتیک, سازنده خط رنگ الکترو استاتیک, واردکننده خط رنگ الکترو استاتیک, تولید کننده کوره پخت ,سازنده کوره پخت ,وارد کننده کوره پخت ,تولید کننده سیستم شستشو قطعات,سازنده سیستم شستشو قطعات,وارد کننده سیستم شستشو قطعات,تولید کننده دستگاه پاشش رنگ ,سازنده دستگاه پاشش رنگ ,وارد کننده دستگاه پاشش رنگ ,تولید کننده کانوایر هوایی,سازنده کانوایر هوایی,وارد کننده کانوایر هوایی,تولید کننده کابین و سایکلون خط رنگ,سازنده کابین و سایکلون خط رنگ,وارد کننده کابین و سایکلون خط رنگ