صنایع پودر رنگ باران چشمه , تولید کننده خط رنگ الکترو استاتیک, سازنده خط رنگ الکترو استاتیک, واردکننده خط رنگ الکترو استاتیک, تولید کننده کوره پخت ,سازنده کوره پخت ,وارد کننده کوره پخت ,تولید کننده سیستم شستشو قطعات,سازنده سیستم شستشو قطعات,وارد کننده سیستم شستشو قطعات,تولید کننده دستگاه پاشش رنگ ,سازنده دستگاه پاشش رنگ ,وارد کننده دستگاه پاشش رنگ ,تولید کننده کانوایر هوایی,سازنده کانوایر هوایی,وارد کننده کانوایر هوایی,تولید کننده کابین و سایکلون خط رنگ,سازنده کابین و سایکلون خط رنگ,وارد کننده کابین و سایکلون خط رنگ

 

مشاوره ، طراحی وساخت :

 

 کلیه ماشین آلات خط رنگ پودری الکترواستاتیک شامل :

 

سیستم های شستشو (دیپ و اسپری)

 

کوره خشک کن (باکسی و تونلی)

 

کابین پاشش رنگ (دستی و اتوماتیک)

 

مجموعه بازیافت پودر (سایکلون،مونوسایکلون،مولتی سایکلون)

 

کوره پخت رنگ (باکسی و تونلی)

 

 رنگ پاش پودری الکترواستاتیک (دستی و اتوماتیک)

 

سیستم های انتقال قطعه (مونوریل و power & free)

 

ربات پاشش رنگ (رسیب رکیتور)

 

مخزن رنگ

 

الک ویبراتور بادی دستی و اتوماتیک

 

 

 

 

 

 

 

 

تولید کننده خط رنگ الکترو استاتیک, سازنده خط رنگ الکترو استاتیک, واردکننده خط رنگ الکترو استاتیک, تولید کننده کوره پخت ,سازنده کوره پخت ,وارد کننده کوره پخت ,تولید کننده سیستم شستشو قطعات,سازنده سیستم شستشو قطعات,وارد کننده سیستم شستشو قطعات,تولید کننده دستگاه پاشش رنگ ,سازنده دستگاه پاشش رنگ ,وارد کننده دستگاه پاشش رنگ ,تولید کننده کانوایر هوایی,سازنده کانوایر هوایی,وارد کننده کانوایر هوایی,تولید کننده کابین و سایکلون خط رنگ,سازنده کابین و سایکلون خط رنگ,وارد کننده کابین و سایکلون خط رنگ