کابین پاشش رنگ دستی

کابین های پاشش رنگ دستگاه هایی جهت محل پاشش رنگ های مختلف بر روی انواع قطعات فلزی می باشند در این نوع کابین ها از رنگپاش های دستی استفاده می شود بنابراین جهت استفاده از تفنگ های  رنگپاش نیاز به تعدادی نیروی کار ماهر می باشد این نوع کابین ها معمولا در سیستم های خط رنگ دستی (کوره باکسی و گاری و خرک ) با تیراژ پایین و سرعت کم مناسب هستند .

 

 

 

تولید کننده خط رنگ الکترو استاتیک, سازنده خط رنگ الکترو استاتیک, واردکننده خط رنگ الکترو استاتیک, تولید کننده کوره پخت ,سازنده کوره پخت ,وارد کننده کوره پخت ,تولید کننده سیستم شستشو قطعات,سازنده سیستم شستشو قطعات,وارد کننده سیستم شستشو قطعات,تولید کننده دستگاه پاشش رنگ ,سازنده دستگاه پاشش رنگ ,وارد کننده دستگاه پاشش رنگ ,تولید کننده کانوایر هوایی,سازنده کانوایر هوایی,وارد کننده کانوایر هوایی,تولید کننده کابین و سایکلون خط رنگ,سازنده کابین و سایکلون خط رنگ,وارد کننده کابین و سایکلون خط رنگ