کوره خشک کن تونلی

 

قطعات شسته شده از مرحله شستشو توسط کانوایرهای انتقال قطعه وارد کوره خشک کن تونلی شده و پس از 10-5 دقیقه زمان

با توجه به جنس و ضخامت قطعات در دمای حدود 1410 درجه سانتیگراد قرار گرفته تا بصورت کامل خشک شوند این کوره ها برای سیستم هایی

با تیراژ تولید بالا بسیار مناسب می باشند .

 

 

 

تولید کننده خط رنگ الکترو استاتیک, سازنده خط رنگ الکترو استاتیک, واردکننده خط رنگ الکترو استاتیک, تولید کننده کوره پخت ,سازنده کوره پخت ,وارد کننده کوره پخت ,تولید کننده سیستم شستشو قطعات,سازنده سیستم شستشو قطعات,وارد کننده سیستم شستشو قطعات,تولید کننده دستگاه پاشش رنگ ,سازنده دستگاه پاشش رنگ ,وارد کننده دستگاه پاشش رنگ ,تولید کننده کانوایر هوایی,سازنده کانوایر هوایی,وارد کننده کانوایر هوایی,تولید کننده کابین و سایکلون خط رنگ,سازنده کابین و سایکلون خط رنگ,وارد کننده کابین و سایکلون خط رنگ