کوره پخت رنگ باکسی

قطعات رنگ شده در داخل کابین رنگ پس از خروج به صورت دستی بر روی گاری مخصوص چیدمان میشوند سپس  وارد کوره پخت رنگ باکسی شده و در دمای حدودا 200 درجه سانتی گراد به مدت 15 دقیقه قرار میگیرند تا به صورت کامل پخته و آماده شوند .

 

 

تولید کننده خط رنگ الکترو استاتیک, سازنده خط رنگ الکترو استاتیک, واردکننده خط رنگ الکترو استاتیک, تولید کننده کوره پخت ,سازنده کوره پخت ,وارد کننده کوره پخت ,تولید کننده سیستم شستشو قطعات,سازنده سیستم شستشو قطعات,وارد کننده سیستم شستشو قطعات,تولید کننده دستگاه پاشش رنگ ,سازنده دستگاه پاشش رنگ ,وارد کننده دستگاه پاشش رنگ ,تولید کننده کانوایر هوایی,سازنده کانوایر هوایی,وارد کننده کانوایر هوایی,تولید کننده کابین و سایکلون خط رنگ,سازنده کابین و سایکلون خط رنگ,وارد کننده کابین و سایکلون خط رنگ