کوره پخت رنگ تونلی

کوره پخت رنگ پودری کانوایری

تمامی کوره های پخت رنگ پودری با سیستم حرکت کانوایری دارای پرده هوا در ورودی و خروجی قطعه است که سیرکوله هوای گرم با سیستم تابش غیر مستقیم و شاسی یکپارچه قابل حمل روی آنها نصب شده است. این نوع کوره ها معمولا به صورت پیوسته با کانوایر هوایی یا زمینی، متناسب با محل قرارگیری، ابعاد قطعه و سرعت کانوایر در شکل و ابعاد مختلف طراحی و تولید می گردد.

 

 

قطعات پس از رنگ آمیزی داخل کابین رنگ توسط کانوایرهای انتقال قطعه وارد کوره پخت رنگ تونلی شده و پس از طی مدت زمان 15 دقیقه در دمای 200 درجه سانتی گراد در کوره پخته شده و از کوره خارج می شوند و پس از خنک شدن قابل استفاده میباشند .

 

 

 

 

تولید کننده خط رنگ الکترو استاتیک, سازنده خط رنگ الکترو استاتیک, واردکننده خط رنگ الکترو استاتیک, تولید کننده کوره پخت ,سازنده کوره پخت ,وارد کننده کوره پخت ,تولید کننده سیستم شستشو قطعات,سازنده سیستم شستشو قطعات,وارد کننده سیستم شستشو قطعات,تولید کننده دستگاه پاشش رنگ ,سازنده دستگاه پاشش رنگ ,وارد کننده دستگاه پاشش رنگ ,تولید کننده کانوایر هوایی,سازنده کانوایر هوایی,وارد کننده کانوایر هوایی,تولید کننده کابین و سایکلون خط رنگ,سازنده کابین و سایکلون خط رنگ,وارد کننده کابین و سایکلون خط رنگ