447امروزmod_vvisit_counter
454دیروزmod_vvisit_counter
2080این هفتهmod_vvisit_counter
444هفته گذشتهmod_vvisit_counter
1574این ماهmod_vvisit_counter
1761ماه گذشتهmod_vvisit_counter
363028کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

تقویم

تولید کننده خط رنگ الکترو استاتیک, سازنده خط رنگ الکترو استاتیک, واردکننده خط رنگ الکترو استاتیک, تولید کننده کوره پخت ,سازنده کوره پخت ,وارد کننده کوره پخت ,تولید کننده سیستم شستشو قطعات,سازنده سیستم شستشو قطعات,وارد کننده سیستم شستشو قطعات,تولید کننده دستگاه پاشش رنگ ,سازنده دستگاه پاشش رنگ ,وارد کننده دستگاه پاشش رنگ ,تولید کننده کانوایر هوایی,سازنده کانوایر هوایی,وارد کننده کانوایر هوایی,تولید کننده کابین و سایکلون خط رنگ,سازنده کابین و سایکلون خط رنگ,وارد کننده کابین و سایکلون خط رنگ

 

 

انواع دستگاه های پاشش رنگ IRIS

 

 

خصوصیات

1- مجهز به سیستم پالس پاور جهت افزایش راندمان چسبندگی پودر در کناره های قطعات

2- قابل استفاده در تمام صنایع فلزی

3-مصرف بهینه رنگ

4- امکان رنگ آمیزی با ضخامت کم با استفاده از سیستم پالس پاور

5-  امکان جابجایی بسیار آسان

6- تمیز نمودن آسان جهت تعویض رنگ

7- امکان تنظیم حجم و مقدار رنگ

 

تولید کننده خط رنگ الکترو استاتیک, سازنده خط رنگ الکترو استاتیک, واردکننده خط رنگ الکترو استاتیک, تولید کننده کوره پخت ,سازنده کوره پخت ,وارد کننده کوره پخت ,تولید کننده سیستم شستشو قطعات,سازنده سیستم شستشو قطعات,وارد کننده سیستم شستشو قطعات,تولید کننده دستگاه پاشش رنگ ,سازنده دستگاه پاشش رنگ ,وارد کننده دستگاه پاشش رنگ ,تولید کننده کانوایر هوایی,سازنده کانوایر هوایی,وارد کننده کانوایر هوایی,تولید کننده کابین و سایکلون خط رنگ,سازنده کابین و سایکلون خط رنگ,وارد کننده کابین و سایکلون خط رنگ