483امروزmod_vvisit_counter
454دیروزmod_vvisit_counter
2116این هفتهmod_vvisit_counter
444هفته گذشتهmod_vvisit_counter
1610این ماهmod_vvisit_counter
1761ماه گذشتهmod_vvisit_counter
363064کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

تقویم

 

الک مخصوص پودررنگ

الک هاجهت بازیافت رنگهای مصرف شده در کابین و رنگهای بازیافتی سایکلون و  مخلوط کردن با پودرهای جدید مورد استفاده قرار می گیرند.

 

 

 

تولید کننده خط رنگ الکترو استاتیک, سازنده خط رنگ الکترو استاتیک, واردکننده خط رنگ الکترو استاتیک, تولید کننده کوره پخت ,سازنده کوره پخت ,وارد کننده کوره پخت ,تولید کننده سیستم شستشو قطعات,سازنده سیستم شستشو قطعات,وارد کننده سیستم شستشو قطعات,تولید کننده دستگاه پاشش رنگ ,سازنده دستگاه پاشش رنگ ,وارد کننده دستگاه پاشش رنگ ,تولید کننده کانوایر هوایی,سازنده کانوایر هوایی,وارد کننده کانوایر هوایی,تولید کننده کابین و سایکلون خط رنگ,سازنده کابین و سایکلون خط رنگ,وارد کننده کابین و سایکلون خط رنگ