487امروزmod_vvisit_counter
454دیروزmod_vvisit_counter
2120این هفتهmod_vvisit_counter
444هفته گذشتهmod_vvisit_counter
1614این ماهmod_vvisit_counter
1761ماه گذشتهmod_vvisit_counter
363068کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

تقویم

تولید کننده خط رنگ الکترو استاتیک, سازنده خط رنگ الکترو استاتیک, واردکننده خط رنگ الکترو استاتیک, تولید کننده کوره پخت ,سازنده کوره پخت ,وارد کننده کوره پخت ,تولید کننده سیستم شستشو قطعات,سازنده سیستم شستشو قطعات,وارد کننده سیستم شستشو قطعات,تولید کننده دستگاه پاشش رنگ ,سازنده دستگاه پاشش رنگ ,وارد کننده دستگاه پاشش رنگ ,تولید کننده کانوایر هوایی,سازنده کانوایر هوایی,وارد کننده کانوایر هوایی,تولید کننده کابین و سایکلون خط رنگ,سازنده کابین و سایکلون خط رنگ,وارد کننده کابین و سایکلون خط رنگ

 

انواع  کانوایر های   POWER &  FREE

 

1- کانوایر   F48

این کانوایر قابلیت حمل 250 کیلوگرم بار را برروی هر ترولی ، دارا می باشد زنجیر این کانوایر از نوع  M 35 P می باشد.

 

 

 

 

2- کانوایر 4 اینچ    P & F

این کانوایر قابلیت حمل 1000کیلوگرم بار را برروی هر ترولی، دارا می باشد زنجیر این کانوایر از نوع  فورج 4 اینچ می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

تولید کننده خط رنگ الکترو استاتیک, سازنده خط رنگ الکترو استاتیک, واردکننده خط رنگ الکترو استاتیک, تولید کننده کوره پخت ,سازنده کوره پخت ,وارد کننده کوره پخت ,تولید کننده سیستم شستشو قطعات,سازنده سیستم شستشو قطعات,وارد کننده سیستم شستشو قطعات,تولید کننده دستگاه پاشش رنگ ,سازنده دستگاه پاشش رنگ ,وارد کننده دستگاه پاشش رنگ ,تولید کننده کانوایر هوایی,سازنده کانوایر هوایی,وارد کننده کانوایر هوایی,تولید کننده کابین و سایکلون خط رنگ,سازنده کابین و سایکلون خط رنگ,وارد کننده کابین و سایکلون خط رنگ