52امروزmod_vvisit_counter
107دیروزmod_vvisit_counter
197این هفتهmod_vvisit_counter
480هفته گذشتهmod_vvisit_counter
1146این ماهmod_vvisit_counter
1710ماه گذشتهmod_vvisit_counter
89893کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

تقویم

 

الک مخصوص پودررنگ

الک هاجهت بازیافت رنگهای مصرف شده در کابین و رنگهای بازیافتی سایکلون و  مخلوط کردن با پودرهای جدید مورد استفاده قرار می گیرند.

 

 

 

باران چشمه