26امروزmod_vvisit_counter
107دیروزmod_vvisit_counter
171این هفتهmod_vvisit_counter
480هفته گذشتهmod_vvisit_counter
1120این ماهmod_vvisit_counter
1710ماه گذشتهmod_vvisit_counter
89867کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

تقویم

 

رسیب رکیتور(ربات)

 

در خطوط رنگ پودری به منظور دستيابي به پوشش رنگ يکنواخت در سطوح  قطعه مورد نظر ، از ربات پاشش استفاده مي شود ربات ها جهت حرکت منظم و ملایم تپانچه ها، در سرعتها و مسافت های مختلف (استروک) توسط کاربر قابل کنترل می باشند. با استفاده از رباتهاي پاشش  ، كاربر قادر خواهد بود تا با برنامه ريزي دقيق ، نحوه پاشش مطلوب و متناسب با قطعه را كنترل نمايد، کورس حرکتي ربات را بدقت برنامه ريزي نمايد و در نتيجه ، اتلاف پودر را به حداقل برساند. سيستم فرمان اين رباتها به تجهيزات PLC مجهز است كه در صورت لزوم، مي توان با افزايش يا كاهش سرعت كانواير، سرعت حركت تپانچه ها ی متصل به بازوهاي ربات را نيز به طور متناسب تغيير داد.

 

خصوصیات

1- افزایش ظرفیت تولید

2-حرکت منظم و ملایم تپانچه ها

3- برنامه ریزی دقیق پاشش

4- جلوگیری از اتلاف پودر و انرژی

5- عدم نیاز به فرد

 

باران چشمه